Zapytaj o szczegółyBADANIA
GENETYCZNE RAKA

 • Znalezienie skutecznego leku dla osoby chorej na raka
 • Badanie predyspozycji genetycznej do zachorowania na określony rodzaj nowotworu
 • Badanie w celu wykluczenia lub potwierdzenia obecności nowotworu
 • Szansa na znalezienie skutecznego i/lub mniej toksycznego leku.

Czym są
BADANIA GENETYCZNE RAKA?

Chodzi o testy laboratoryjne wykonywane na tkankach pochodzących od pacjenta. Decyzja, który test genetyczny i w jakim zakresie wykonać, zależy od potrzeby i celu jaki ma osoba zlecająca test. Dlatego badany jest albo materiał genetyczny pobrany z guza nowotworu, wymaz z jamy ustnej, krew lub tkanki szpiku kostnego.

Znalezienie skutecznego leku
dla osoby chorej na raka


1. Znalezienie skutecznego leku dla osoby chorej na raka

Tutaj przydatne będzie badanie mutacji somatycznych, czyli mutacji, które pojawiają się w trakcie życia komórek. Do wykrywania tych mutacji służą badania diagnostyki molekularnej. Badanie to identyfikuje mutacje na poziomie komórkowym w tkance nowotworowej, które nie są dziedziczne ale doprowadziły do powstania nowotworu. Materiałem do badania są tkanki z pobrania do analizy histopatologicznej. Badania molekularne służą identyfikacji leków, które umożliwiają zastosowanie skutecznej terapii spersonalizowanej, inaczej zwanej terapią celowaną molekularnie. Właśnie terapie celowane molekularnie i rozwój innowacyjnych leków onkologicznych, to jest kierunek, w którym dynamicznie rozwija się nowoczesna onkologia.

Dla kogo?

 • Osób chorych na nowotwory, które chcą poznać możliwości zastosowania w ich przypadku terapii celowanych molekularnie.
 • Pacjentów, u których trwające leczenie przynosi coraz gorsze rezultaty.
 • Pacjentów, którzy szukają możliwości udziału w badaniach klinicznych nowych leków

Korzyści:

 • Szansa na znalezienie skutecznego i/lub mniej toksycznego leku.
 • Możliwość weryfikacji jakie terapie celowane molekularnie są dostępne w Twoim kraju, a które możesz uzupełnić za granicą.
 • Informacja o miejscu i statusie prowadzonych badań klinicznych w kraju i za granicą.

2. Badanie predyspozycji genetycznej do zachorowania na określony rodzaj nowotworu

Inaczej zwane badaniami predykcyjnymi. Celem wykonania tych testów predykcji genetycznych jest weryfikacja, czy dana osoba jest w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka. Szacuje się, że od 5-10% chorób nowotworowych ma podłoże dziedziczne. Odpowiedzialne za to są mutacje konkretnych genów, które przekazywane są w rodzinie z pokolenia na pokolenie. W niektórych przypadkach ryzyko zachorowania na raka może być aż 10 razy wyższe u osób, u których testy wykazały klinicznie istotną mutację genetyczną. Testy te wykonuje się tylko jeden raz w życiu. Wynik jest stały, bez znaczenia na jakim etapie życia zostanie wykonane badanie.

Dla kogo?

 • Osób, u których w rodzinie występowały przypadki nowotworu przed 50 rokiem życia, szczególnie powtarzający się typ nowotworu.
 • Osób, które chcą wiedzieć czy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka i/lub chcą zabezpieczyć swoje potomstwo.
 • Osób, które zachorowały na nowotwór i chcą dowiedzieć się czy mają predyspozycje genetyczne do rozwoju kolejnego niezależnego nowotworu.

Korzyści:

 • Jeżeli potwierdziło się zwiększone ryzyko raka, jest szansa podjąć odpowiednie kroki prewencyjne i profilaktyczne.
 • Badanie wykonane przez osobę chorą na raka, w przypadku potwierdzenia obciążenia genetycznego, dostarczy ważnych informacji pozostałym członkom rodziny.
 • Gdy u osoby chorej na raka ujawniona zostanie predyspozycja genetyczna w kierunku nowotworu innego niż guz pierwotny, może to pomóc lekarzowi zastosować skuteczniejszy plan leczenia.

3. Badanie w celu wykluczenia lub potwierdzenia obecności nowotworu

Są to nowoczesne badania (test CNI), dzięki którym można dowiedzieć się, czy gdziekolwiek w organizmie trwa jakikolwiek proces nowotworowy. Badanie to polegają na analizie pobranej próbki krwi i krążących w niej fragmentów DNA. Dzięki temu badaniu można zmierzyć nadmiar lub ubytek fragmentów DNA w krwioobiegu, które pochodzą z komórek nowotworowych. Ponieważ jest to bardzo czuły test, dlatego określa prawdopodobieństwo występowania procesu nowotworowego u badanej osoby. Metoda jest bezpieczna, nieinwazyjna, rekomendowana dla osób w każdym wieku, także kobietom w ciąży.

Dla kogo?

 • Osób, które chciałyby sprawdzić, czy w ich organizmie trwa jakiś proces nowotworowy.
 • Mężczyzn z podwyższonym poziomem PSA, zagrożonych rakiem prostaty.
 • Kobiet zagrożonych rakiem piersi, u których w trakcie badań wykryto niepokojące zmiany.
 • Pacjentów w trakcie leczenia onkologicznej, aby monitorować skuteczności prowadzonej terapii.

Korzyści:

 • Uzyskanie odpowiedzi, jakie jest prawdopodobieństwo, że gdzieś w organizmie zachodzi aktualnie jakikolwiek proces nowotworowy, nawet w początkowym stadium.
 • Szybka weryfikacja zagrożenia nowotworowego, w przypadku niepokojących wyników badań kontrolnych.
 • Pomoc w decyzji o wykonaniu ewentualnej biopsji i szukaniu skutecznego leczenia.
 • Nadaje się jako badanie profilaktycznie, w celu prewencji anty-nowotworowej.
 • Wyniki badania przyśpieszają postawienie diagnozy, rozpoczęcie leczenia i pozwalają lekarzowi szybciej podejmować skuteczne działania.
 • Wygodne i skuteczne narzędzie monitorowania efektów prowadzonej terapii onkologicznej.


Dlaczego warto
skorzystać z naszych usług?

 • Pomożemy Ci dopasować typ i zakres testów, które odpowiadają Twoim potrzebom.
 • Otrzymasz informację, w jaki sposób możesz praktycznie wykorzystać wynik badania przy organizacji skutecznego leczenia raka.
 • Osobom chorym, którym kończą się opcje terapii, pomożemy w wyszukaniu ewentualnych badań klinicznych w całej Europie.
 • Ułatwimy skorzystanie z usług profesjonalnego Koordynatora Medycznego, który organizuje dostęp do specjalistycznych konsultacji onkologicznych i leczenia za granicą.
 • Dążymy do udzielenia kompleksowej usługi, aby wesprzeć chorych na raka w procesie leczenia.
 • Oszczędzasz czas i energię, których wymaga samodzielne szukanie dostępnych dla Ciebie rozwiązań.
 • Możesz skorzystać z naszych kontaktów i rozwiązań w kraju i za granicą.

Jak działamy?

 1. 1
  Wypełniasz
  formularz kontaktowy
 2. 2
  Otrzymujesz od nas e-mail z „mapą drogową” postępowania w przypadku raka
 3. 3
  Definiujemy Twoje potrzeby i udzielamy informacji
 4. 4
  Przygotowanie dokumentacji i materiału biologicznego do badania
 5. 5
  Ewentualne usługi dodatkowe, wspierające organizację procesu leczenia
 6. 6
  Otrzymasz wyniki badań oraz informację o możliwych do podjęcia dalszych działaniach
 1. 1
  Wypełnij
  formularz
 2. 2
  Poznaj różne
  propozycje
 3. 3
  Wybierz
  najlepszą

Otrzymaj
i porównaj oferty
leczraka.pl logo

O nas

Stworzyliśmy innowacyjną platformę dla pacjentów onkologicznych oraz osób zdrowych, które chcą się zabezpieczyć przed rakiem. Chorym chcemy pomóc podjąć najskuteczniejsze leczenie. Zdrowym chcemy ułatwić profilaktykę anty-nowotworową oraz możliwość zabezpieczenia siebie i swoje rodziny.

Skala nowych zachorowań na raka jest obecnie alarmująca. Z drugiej strony następuje dynamiczny rozwój wiedzy o raku, biologii molekularnej i genetyce. Naszym celem jest dostarczenie wiedzy o praktycznym zastosowaniu nowoczesnych badań genetycznych na raka. Coraz doskonalsze testy genetyczne służą zarówno profilaktyce, jak również wyszukiwaniu najskuteczniejszych terapii. W ślad za testami ułatwiamy dostęp do szeregu usług wspomagających leczenie raka w kraju i za granicą.